• دوشنبه ۲۱ اسفند ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 9612-2793-5
  • منبع خبر : ----
  • چاپ

دانشجو از محیط دانشگاه استفاده عقلانی کند

به همت مرکز مطالعات فرهنگی و نیازسنجی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان اردبیل  نشست دانشجویی "الزامات سبک زندگی دانشجویی در عصر جهانی شدن" برگزار شد. 

به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، در این نشست پژوهشگر فرهنگ عامه به مفهوم سبک زندگی اشاره کرد و افزود: سبک زندکی یک مفهوم اکادمیک خاصی دارد که باورهای رایج در کشور ما در خصوص این معنا، بیشتر با مفهومی سازگار است که با معنای زندگی شناخته می شود. 

محمد زینالی اُناری اظهار کرد: مفاهیمی چون موقعیت و شغل که با محیط زندگی و طبقه اجتماعی مشخص می شوند، بر سبک زندگی موثرند و با ابرازها، مهارت ها و روابط انسانی خاص هر موقعیت و شغل در روابط انسانی نمایان می شوند. 

وی با اشاره به اهمیت «منش» در سبک زندگی دانشجویی را متفاوت از سایر گروه های جامعه عنوان کرد و ادامه داد: هر سبک زندگی به خلق آداب و رسوم و منش خاصی می انجامد که برای دانشجو با توجه به موقعیت، محیط، ابزارها و مهارت هایی که دارد با سایر اقشار مردم متفاوت است، مشروط به آن که دانشجو بتواند از این محیط و ابزار استفاده عقلانی کند. 

پژوهشگر فرهنگ عامه در ادامه سبک زندگی را به جز وضعیت مالی و مکان، انعکاسی از الگوی تفکر دانست و گفت: جوانی و شور و نشاط ، پویابودن، متکی برخود بودن و داشتن تعاملات و در معرض تفکرات و فرهنگ های مختلف قرارگرفتن از جمله انگاره های موثر بر این سبک از زندگی است. 

زینالی یادآور شد: دانشجو وقتی وارد دانشگاه می شود هویت کسب می کند و درک مثبت به خود و عملی که انجام می دهد دارد و هدف او در مرحله اول ورود به دانشگاه، یادگیری و مهارت آموزی است. 

زینالی تاکید کرد: اصلی ترین عملی که در دنیای جدید پیش روی ما قرار دارد، ساختن است و سازندگی در هویت یک دانشجو مستتر است. 

وی تاکید کرد: در جامعه کنونی اگر بخواهیم صاحب فعل و عاملیت باشیم،  این زحمت بر عهده ی نهادی است که دانشجویان در آن مکان قرار دارند تا بتوان در برابر مشابهت یا هیچ شدنی که به اصرار جهانی شدن رخ می دهد، عرض اندام کنیم و این فرصت به جر گفتگوهای سازنده در دانشگاه و جامعه میسر نمی شود. 

مسئول مرکز مطالعات و نیازسنجی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل اظهار کرد: در سبک زندگی اگر دانشجو بخواهد در همان ساختار فکری که سابق بر این به تولید اقشار فرادست و فرودست می انجامید اندیشه کند، تعاون و همکاری برای ایستادن در برابر جهانی شدن، رخ نخواهد دارد.

انتهای پیام